Wetenschap zegt: “AI verhoogt productiviteit met 66%”

8 Jan 2024 | Development, Nieuws

Wat iedereen wist, is nu ook wetenschappelijk bewezen: artificiële intelligentie heeft een gigantische impact op de productiviteit van werknemers en de efficiëntie van bedrijven. In zo’n mate dat je de meerwaarde ervan het afgelopen jaar kunt vergelijken met de 88 jaar aan organische verbeteringen in efficiëntie die daaraan vooraf gingen. Mind blown? Lees dan vooral verder.

2023 was het jaar waarin AI definitief doorbrak. Maar hoewel de praktische toepassingen ervan in bedrijfscontext voor de hand liggen, bleven enkele vragen onbeantwoord. De meest prangende daarvan is misschien: “Oké, AI is handig. Maar wat levert me dat als bedrijfsleider concreet op?”

Enter het National Bureau of Economic Research en het Massachusetts Institute of Technology, toch niet de minsten. Zij onderzochten of die algemene hoera-stemming een match was met de realiteit. En wat bleek: de daadwerkelijke resultaten van hun onderzoek overtroffen zelfs de stoutste verwachtingen.

Concreet spitsten ze hun onderzoek toe op drie deelfacetten: het aantal aanvragen dat customer support kan behandelen, het aantal zakelijke documenten dat je kan opstellen en het aantal lijnen code dat een ontwikkelaar kan schrijven. Drie taken waarvoor ze een groep werknemers maandenlang monitorden, soms met ondersteuning van AI en soms niet.

Dit waren de resultaten

  • Studie 1: customer support die AI gebruikten, konden 13,8% meer klantenvragen per uur afhandelen.
  • Studie 2: business professionals die AI gebruikten, konden 59% meer zakelijke documenten per uur schrijven.
  • Studie 3: programmeurs die AI gebruikten, konden 126% meer projecten per week coderen.

Gemiddeld is dat een stijging van 66%. Dat vertelt ons uiteraard iets over die drie afgebakende taken, maar hoe moeten we dat interpreteren? Wel: de productiviteit van Europese werknemers in de jaren 2007-2019, de jaren voor corona, steeg met 0,8% per jaar.

Als je de conclusies van het onderzoek daartegenover zet, leer je dat AI een boost aan de productiviteit geeft die overeenkomt met 88 jaar aan organische efficiëntie. Kun je daar enkele ‘ja-maren’ bij plaatsen? Natuurlijk, maar de overkoepelende trend is duidelijk: artificial intelligence is een regelrechte revolutie in de efficiëntie van bedrijven.

Wat betekent dat voor jou?

Als beslissingsnemer ga je ongetwijfeld al een tijdje mee. En heb je dus al veel hypes voorbij zien komen. Maar artificial intelligence is meer dan een hype. Het is een revolutie die de regels van goed ondernemerschap herschrijft. Die tegelijkertijd jouw output verbetert en je kosten drukt. Die de concurrentiekracht van jouw onderneming waarborgt.

Kortom: waar jij NU mee aan de slag moet.

Ready to make waves together?

Let us know!

You might also like…