Enquête bewijst: Limburgse bedrijven omarmen AI-technologie

27 Jun 2024 | Nieuws

We zijn ondertussen anderhalf jaar verder sinds de AI-revolutie losbarstte met de lancering van ChatGPT 3.5. Een moment waarop AI veranderde van een nice-to-have naar een must-have. Althans: zo werd beweerd. Want hoe zit het juist met Limburgse bedrijven en AI-technologie? Samen met VKW Limburg deden we een bevraging bij meer dan 80 bedrijven in uiteenlopende sectoren. En wat bleek: Limburgse bedrijven hebben de trein niet gemist.

Een bevraging die ook de pers niet ontging trouwens. Naast Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en MadeIN kregen we ook een filmploeg van TV Limburg over de vloer, die ons opperhoofd enkele vragen voor de voeten wierp. Bekijk de reportage hieronder:

De pers focuste echter volledig op één statistiek, namelijk: 62% van Limburgse bedrijven gebruikt vandaag al AI in zijn werking. Maar dat is maar één van de 17 vragen die we Limburgse ondernemers stelden in de enquête. Ook een selectie van de andere resultaten wilden we jullie natuurlijk niet onthouden.

Let’s dive in!

57% schat de impact van AI op hun bedrijf in als ‘hoog’ of ‘zeer hoog’, terwijl nog eens 36% de impact inschat als ‘gemiddeld’. Dat wil zeggen dat een grote meerderheid overtuigd is dat AI wel degelijk een invloed heeft op hun sector. Opmerkelijk, aangezien AI nog maar een recent fenomeen is, waarvan de mogelijkheden voor veel bedrijfsleiders nog onduidelijk zijn.

Hier spant ‘marketing en verkoop’ de kroon. Niet onlogisch: ChatGPT, wellicht de meest populaire en toegankelijke vorm van AI, valt in deze categorie. Het schrijven van blogs, social media posts, advertenties … Veel bedrijven kiezen vandaag om dat te laten doen door ChatGPT, ook al kunnen we een professionele copywriter alleen maar aanraden.

Een duidelijk resultaat hier: 82% gebruikt AI vooral in het kader van efficiënter en productiever werken. Zoals hierboven linken we ook dit resultaat aan het feit dat veel bedrijven voornamelijk ChatGPT en consoorten gebruiken. De meer geavanceerde vormen van AI, die vaak custom development vereisen, zijn in deze vroege fase van de AI-revolutie vaak nog niet voldoende ingeburgerd.

Ook een vrij eenzijdig resultaat in positieve zin. AI wordt vrijwel overal als positief onthaald, met 20% die nog een paar extra argumenten kan gebruiken. Hoewel we dit resultaat ergens wel verwachtten, mag het toch niet onderschat worden. Innovatie krijgt vaak te maken met een hoop tegenkanting, maar in het geval van AI lijkt die invloed zo positief, dat zelfs de grootste sceptici al gewonnen zijn voor de technologie. Een kleine sidenote daarbij is uiteraard dat AI wel degelijk kritiek krijgt, maar meer vanuit een ethisch-juridische hoek.

Een groot deel van de ondernemers verwacht dat AI een aanzienlijke invloed zal hebben op de toekomst van hun sector. Dit wijst op een brede erkenning van de transformatieve kracht van AI en een verwachting dat AI de manier waarop bedrijven opereren fundamenteel zal veranderen.

Driekwart van de respondenten is van plan om hun investeringen in AI uit te breiden of nieuwe AI-toepassingen te implementeren binnen het komende jaar. Een trend die wij ook terugzien in onze eigen klantgesprekken. AI is een hot item. Maar hoewel ondernemers vaak weten dat ze ‘iets met AI moeten doen’, zijn ze vaak niet op de hoogte van de meest optimale manieren waarop AI hun business kan helpen. Wat wij bij Wisemen uiteraard wel zijn.

Welke conclusies moeten we nu eigenlijk trekken uit deze AI-enquête?

  • Limburgse bedrijven omarmen AI

De enquête laat duidelijk zien dat Limburgse bedrijven AI niet alleen accepteren, maar ook actief implementeren in hun bedrijfsprocessen. Dit toont aan dat onze provincie klaar is om de voordelen van AI ten volle te benutten.

  • Weerstand tegen AI is minimaal

In tegenstelling tot veel technologische revoluties, lijkt AI weinig weerstand te ondervinden. Bedrijfsleiders zien de waarde van AI in en omarmen de technologie, wat bijdraagt aan een adoptie op grote schaal.

  • Kennis en vaardigheden vormen het grootste struikelblok

Het gebrek aan kennis en vaardigheden binnen organisaties wordt gezien als de grootste uitdaging voor een succesvolle AI-implementatie. Dit benadrukt de noodzaak voor gerichte training en ontwikkeling om de kloof te overbruggen en het potentieel van AI volledig te realiseren.

  • Wettelijk kader rond AI wordt elke dag dringender

Hoewel de voordelen van AI duidelijk zijn, brengt het gebrek aan een wetgevend kader uitdagingen met zich mee. Langs de ene kant moeten die het speelveld effenen voor alle partijen, zonder de ethische kwesties uit het oog te verliezen. Een moeilijke balans die nog wat werk langs wetgevende macht vereist.

You might also like…