KMO Portefeuille

Wat is KMO Portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks € 7.500 (30% van het projectbedrag voor kleine ondernemingen tot 50 werknemers en 20% van het projectbedrag voor middelgrote ondernemingen tot 250 werknemers) aan subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Dit bedrag kunnen ze gebruiken voor advies. Voorbeeld: Een kleine onderneming die investeert in advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille en ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar. Een middelgrote onderneming die investeert in advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar. Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een geregistreerd dienstverlener.

Appwise (Wisemen) is geregistreerd dienstverlener

Om een geregistreerde dienstverlener te worden, moet een dienstverlenend bedrijf aantonen dat de dienstverlening kwaliteitsvol is. Tijdens een uitgebreide doorlichting door een van de geselecteerde auditbureaus wordt nagegaan of de aanvrager aan deze norm voldoet. Sinds 2018 werd door het Agentschap Ondernemen het certificaat voor advies uitgereikt aan Appwise (Wisemen)!

What’s in it for you?

Dat betekent dat jij als KMO voor advies bij Wisemen een beroep kan doen op deze steunmaatregel. Voor meer informatie kan je steeds bij ons terecht via talk@wisemen.digital of vind je meer info op de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid.