Digital Services Act: wat verandert er voor jouw bedrijf?

28 aug 2023 | Nieuws

Recent trad de Digital Services Act in werking, een zoveelste wet waarmee de Europese Unie haar burgers probeert te beschermen tegen online gevaren. Tot hiertoe betekent dat in de praktijk dat je wat extra hokjes moet aanvinken vooraleer je een website kunt raadplegen, maar is dat bij deze wet anders? En vooral: wat verandert er voor jou als bedrijf?

Het korte antwoord is simpel

Eigenlijk verandert er weinig. Tenzij jouw naam Mark Zuckerberg, Elon Musk of Sundar Pichai is. Want deze wet is vooral bedoeld om een duidelijk speelveld vast te leggen voor de groten der aarde. Giga-bedrijven die in het verleden al ‘ns te nonchalant met de gegevens van hun gebruikers omgingen of als katalysator voor nepnieuws fungeerden. Zo anticipeerde Instagram al op de wet door met het nieuws te komen dat gebruikers voortaan de algoritmes kunnen uitschakelen op hun tijdlijn.

Want in hoofdlijn geldt de wet enkel voor internetbedrijven die meer dan 45 miljoen gebruikers hebben. En daar zit jij waarschijnlijk niet bij. Dat betekent echter niet dat je er niks van gaat merken. Want heb je bijvoorbeeld een app, dan staat die wellicht in de App Store of in Google Play, twee platformen die wél gebonden zijn aan de nieuwe regels. Hetzelfde als je bijvoorbeeld jouw producten aanbiedt via Amazon. 

Je kan daarom toch maar beter een basisbegrip van de wet hebben.

Hieronder sommen we de belangrijkste speerpunten op

Transparantie en aansprakelijkheid

Een van de voornaamste doelen van de DSA is om de transparantie en aansprakelijkheid van online platforms te vergroten. Als je een platform beheert waarop gebruikers content kunnen plaatsen, zoals een webforum of een app voor het delen van foto’s, moet je nu duidelijke moderatieregels hebben en deze openbaar maken. Bovendien kunnen gebruikers eisen dat onterecht verwijderde content wordt hersteld.

Verplichte rapportage

De DSA stelt striktere eisen aan de rapportage van illegale inhoud en activiteiten. Platforms zijn nu verplicht om jaarlijkse transparantierapporten te publiceren over hun aanpak van illegale content en de doeltreffendheid van hun moderatieprocedures.

E-commerce

Als je bedrijf een online marktplaats beheert, zijn de verantwoordelijkheden nog groter. Zo moet je zorgvuldig toezicht houden op de verkopers en hun producten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan EU-wetgeving. Dit betekent een nauwgezette controle op zaken als vervalsingen en illegale producten.

Gegevens beheren

De DSA heeft ook implicaties voor de doorgifte van gegevens tussen EU-landen en de rest van de wereld. Dit is met name belangrijk voor bedrijven die datacenters in verschillende landen beheren. Zij moeten ervoor zorgen dat hun datatransfers voldoen aan de regels die door de DSA zijn opgesteld.

Toekomst

Volgend jaar, in februari, worden die regels ook uitgerold naar de iets ‘kleinere’ spelers. Denk daarbij aan een bol.com of booking.com. De kans lijkt dan ook reëel dat quasi iedereen binnen een vijftal jaar onderhevig zal zijn aan deze regels. De boodschap is dus: be prepared!

Ready to make waves together?

Let us know!

You might also like…