De veiligste vakantiepret van Europa

Center Parcs Europe digitaliseert safety, health & envrinmoent policy

Dagelijkse bijscholing in appvorm

 

Center Parcs ontvangt jaarlijks zo’n 2,5 miljoen bezoekers in 27 parken verspreid over heel Europa. Dat vraagt om een uit de kluiten gewassen beleid op vlak van risicobeheersing. 8.000 medewerkers moeten er elke dag opnieuw voor zorgen dat hun park qua veiligheid, gezondheid en milieu een perfect rapport behaalt. Een interactief veiligheidsplatform op maat bleek de juiste aanpak.

STRATEGIE

Center Parcs Europe neemt de veiligheid en het comfort van haar gasten serieus. Het zogenaamde SH&E-matters-plan (Safety, Health & Environment) werd in het leven geroepen om aan optimale risicobeheersing te kunnen doen.

Vrije nooduitgangen, gevulde brandblussers, gezonde CO2-niveaus, toegepaste COVID-maatregelen, kennis van eerste hulptechnieken… de lijst is even lang als dat ze noodzakelijk is.

Weg met de Fichebak

 

Naar het kennisniveau van medewerkers werd in het verleden gepolst door middel van steekkaarten. Een medewerker trok een kaart uit de fichebak, las een vraag over brandveiligheid, voerde een controle uit en tekende zijn actie op in een logboek.

Achterhaald, weinig interactief, nauwelijks actueel en zonder mogelijkheid tot directe feedback.

Dat kon beter. Fichebakken richting prullenmand verwijzen dus en een digitale versie op poten zetten. Dat zagen ze bij Center Parcs wel zitten.

Proactief from top to bottom

Voor de creatie en ontwikkeling van een tablet-app wilde Center Parcs al haar medewerkers betrekken. Omdat zij zich dagelijks door de parken bewegen weten ze waar de risico’s het meest acuut zijn.

De SH&E-matters app moest een proactieve houding nastreven bij onze medewerkers. Zij die de parken dagelijks doorkruisen weten namelijk waar de bottlenecks zich bevinden. ‘Minder pure controle, meer proactieve coaching’ was de opzet. Daar zijn we dankzij Wisemen ook in geslaagd.

Pascal Derkoningen

Operational Risk Ma ager Center Parcs Belgium

Hoe ziet de SH&E-matters app eruit? Voor elk thema binnen het risicobeheersingsbeleid van Center Parcs – veiligheid voor bezoekers, voedselhygiëne, netheid, techniek, milieuzorg, brandpreventie, etc. – kunnen beheerders kaarten met kennisvragen aanmaken en toewijzen. Medewerkers, van stagiairs tot floor managers, vullen elke dag een reeks vragen in om hun SH&E-kennis aan te scherpen.

Battle of the parks

 

De app geeft meteen feedback bij een fout antwoord en houdt per gebruiker statistieken en progressie bij. Per afdeling worden er bovendien rankings opgesteld om gezonde competitie tussen parken aan te wakkeren. Motivation through gamification. Niemand wil onderdoen voor de buren uit een provincie verderop, toch?

Medewerkers kunnen actiepunten doorgeven voor zaken die dringende aandacht vereisen. Voor de managers worden er automatisch rapporten gegenereerd die een prestatieoverzicht in een oogopslag gunnen. Zo zien ze meteen waar het schoentje knelt.

Kennisdeling voor een frisse blik

 

De grote meerwaarde van de app is dat ervaringen en kennis kunnen gedeeld worden. Goede kaarten verspreiden zich als een lopend vuurtje over parken uit andere provincies en landen. Dat zorgt niet alleen voor een verhoogde kwaliteit, maar ook voor een frisse blik op problemen die zich vaak voordoen.

Met 27 parken en 8.000 medewerkers binnen Europa is het bereik van de app aanzienlijk. Elke afdeling heeft zijn eigen visie op het risicobeheersingsbeleid van Center Parcs. Specifieke kennis en best practices kunnen we nu met elkaar delen, dat is de grote kracht van de app.

Vera Geebelen

CSR Manager Center Parcs Europe

Je medewerkers ook op een efficiënte en digitale manier bijscholen?

You might also like…