Melding klokkenluider

De klokkenluidersrichtlijn is een Europese richtlijn die werd geïmplementeerd in het Belgisch recht door de wet van 28 november 2022, met inwerkingtreding op 15 februari 2023. Deze wet stelt dat Wisemen tegen 17 december 2023 het zowel intern als extern mogelijk maakt voor betrokkenen om een melding te doen binnen het materieel toepassingsgebied van de klokkenluiderswetgeving. De wet geldt voor iedereen, die in een professionele context, een inbreuk vaststelt of in ieder geval een redelijkvermoeden heeft dat dergelijke inbreuk is of zal gebeuren, en die hiervan melding wenst te maken. Dit betekent dus ook consultants, freelancers, (medewerkers van) onderaannemers of leverancier

Op welke manier kan ik een melding doen?

Intern

Indien een persoon een melding wilt doen kan deze onze meldingsbeheerder ten alle tijden bereiken via het mailadres: klokkenluider@wisemen.digital. Deze meldingsbeheerder zal alle meldingen strikt vertrouwelijk, onafhankelijk en met de nodige ernst behandelen. Deze zorgt er dus voor dat er geen sprake is va een belangenconflict, de identiteit van de melder vertrouwelijk blijft en daarnaast dat alle gegevens conform de GDPR zullen behandeld worden.

Extern

Je kan ook terecht bij het externe meldpunt, dat is de Vlaamse ombudsdienst. je kan hen bereiken via mail info@vlaamseombudsdienst.be, via post Leuvenseweg 86, 1000 Brussel of telefonisch via het gratis informatienummer 1700 van de Vlaamse Overheid.

Voor welke wantoestanden kan ik een melding indienen?

 • Meldingen kunnen gebeuren wanneer het gaat om een inbreuk op een van volgende wetgevingen:
 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding;
 • de financiële belangen van de Europese Unie;
 • Inbreuken in verband met de Europese interne markt

Termijnen

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na de ontvangst van zijn/haar melding een ontvangstbevestiging. De inhoudelijke opvolging en feedback volgt binnen een redelijke termijn van ten hoogste 3 maanden na de ontvangstbevestiging.