Meer dan 50.000 gebruikers berekenen groenblauwpeil

webtool met ecologische impact

Het Vlaamse groen en blauw digitaal klimaatrobuuster maken

Klimaatverandering is en blijft een hot topic (no pun intended). Niet alleen voor de Vlaamse beleidsmakers maar ook voor bedrijven en gezinnen die de klimaatimpact zichtbaar zien vergroten. Om meer grip te krijgen op droogte, overstromingen, biodiversiteit en natuurvoordelen lanceren de Confederatie Bouw, Vlario en het Departement Omgeving het Groenblauwpeil. Een webtool waarmee je als gebruiker de klimaatbestendigheid van je perceel kan meten en verbeteren.

Hoe peilen we naar jouw groenblauwe situatie?

De Groenblauwpeil-tool gidst je doorheen een reeks van stappen waarlangs je de groene (bomen, planten, bio) en blauwe (water) situatie van je perceel in kaart brengt. Welke daken heb je liggen? Heb je een degelijke regenwaterput ter beschikking? Gebruik je veel grondwater? Hoe zit het met de flora in je tuin?

Op het einde van de rit krijg je een score voorgeschoteld – je groenblauwpeil – waarmee je nauwkeurig kan zien op welk vlak jouw perceel goed scoort, en waar het beter kan. Een reeks concrete suggesties bieden oplossingen aan om je klimaatbestendigheid op te krikken en zo je steentje bij te dragen tot het beperken van de klimaatimpact.

DESIGN

Perfectly balanced,
as it shoulde be

Voor het design van Groenblauwpeil werkten we verder op de bekende huisstijl van de Vlaamse overheid. Het geheel moest fris, modern en overzichtelijk overkomen. Strategische witruimtes laten de webtool ademen, kleurrijke illustraties in de marge contrasteren mooi met de monochrome hoofdstijl.

De grootste uitdaging lag in het bedenken van een intuïtieve user experience voor de gebruiker. Groenblauwpeil is niet zomaar even een vragenlijst doorlopen. De webtool behelst een interactieve kaart, tekentools, bewerkingsmogelijkheden, kleurcodes, invulvelden, drop downs, sliders… Enkel een perfect gebalanceerde architectuur kon vermijden dat het water aan de lippen van de gebruiker zou komen te staan.

“We zijn erin geslaagd Groenblauwpeil qua gebruikservaring laagdrempelig te houden. Zowel technisch als visueel zit de tool erg goed in mekaar. Resultaten tonen aan dat de meeste gebruikers elke stap probleemloos weet te doorlopen.”
Robin de Smedt

BELEIDSADVISEUR DEPARTEMENT OMGEVING

PRODUCT DEVELOPMENT

Goochelen met
kaarten

Wie perceel zegt, zegt plattegrond. Om gebruikers een handje te helpen voorziet Groenblauwpeil bij het ingeven van je adres een schematische kaart van je erf, met een hoop achterliggende data. Voor alle kadasterplannen en luchtfoto’s wisten we integraties op te zetten met APIs en databanken van partners van de Vlaamse overheid. De gebruiker merkt er niets van, maar dankzij JavaScript libraries kunnen we heel wat magie loslaten op de kaarten en plattegronden.

Zo hebben we een interactieve tekentool opgezet waarmee je als gebruiker je groenblauwe informatie picassogewijs kan doorgeven. Want laten we eerlijk zijn, wie kent de oppervlakte van zijn daken of oprit van buiten? De tekentool berekent het voor jou. Gewoon een vierkant trekken over je dak of vijver en alles snapt automatisch op z’n plaats. Handig!

Ook voor de gemeenten ontwikkelden we de nodige toepassingen om hun klimaatbestendigheid de hoogte in te krijgen. Zij krijgen in een oogwenk de groenblauwe staat van hun gemeente te zien. Waar worden er groenblauwe initiatieven genomen – door de gemeente, maar ook door burgers? Geografische berekeningen, losgekoppeld van databanken (geanonimiseerd!), tonen welke concrete verbeteringen tot welke resultaten hebben geleid.

RESULTAAT

50.000 x klimaat-bestendiger

Ondertussen hebben al meer dan 50.000(!) gebruikers hun groenblauwpeil berekend. Dat betekent 50.000 individuen die aan de hand van relevante tips de biodiversiteit van hun perceel én hun gebruik van regenwater hebben kunnen verbeteren. Het spoorde onze co-creatiepartner aan om de webtool verder uit te breiden met onder meer een regenwaterputmodule (3x-woordwaarde voor een scrabble record), zo gaan we vanaf nu de waterschaarste ook digitaal te lijf.

“Het begrip ”co-creatie” is geen lege doos bij Wisemen, onze samenwerking voelde nooit aan als een klant-leverancier relatie. Vanaf dag 1 gingen we samen op zoek naar een oplossing, met veel interactie en flexibiliteit langs beide kanten.”
Wendy Francken

ALGEMEEN DIRECTEUR VLARIO

Je gebruikers smoothly door ingewikkelde processen leiden?

You might also like…