Extra investeringen voor digitale bedrijven in Limburg - Wisemen

Vlaamse regering zet massaal in op digitale innovatie

Extra investeringen voor digitale bedrijven in Limburg

Thomas Beerten
Thomas Beerten
02 Oct 2019 ·6 min
Vlaamse regering zet massaal in op digitale innovatie

Met de goedkeuring van een ambitieus regeerakkoord heeft de kersverse Vlaamse regering haar ambities op vlak van innovatie, wetenschap en technologie onderstreept. Ze wil Vlaanderen laten doorstoten tot de top 5 van innovatieve kennisregio’s in Europa, een ambitie die we enkel kunnen toejuichen. Daarbovenop belooft ze significante investeringen voor de Limburgse economie en innovatiesector, met aandacht voor beloftevolle start-ups en scale-ups.

Bij Wisemen waren we aangenaam verrast te lezen dat de nieuwe Vlaamse regering zwaar wil inzetten op technologie en innovatie. Met investeringen in R&D, start-ups en Europese partnerprojecten wil ze het merk Vlaanderen als innovatieve leider verder uitbouwen. Wij halen alvast enkele interessante passages uit het akkoord aan.

“We laten Vlaanderen doorstoten tot de top 5 van innovatieve kennisregio’s in Europa. Deze ambitie wordt de centrale toetssteen van ons innovatiebeleid. We blijven inzetten op het vergroten van het draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap bij de Vlaming.”

Een goede start van het ‘economie en innovatie’-luik van het akkoord. Maar hoe wil de regering dat verwezenlijken?

“Vanuit VLAIO, FIT, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) stimuleren we in heel Vlaanderen de ontwikkeling van ecosystemen in innovatieve groeisectoren, waar kennis, talent, ondernemerschap en kapitaal worden gebundeld om snelle groeiondernemingen te verankeren en te faciliteren in hun groei en internationalisering. We stimuleren ondernemingen en kennisinstellingen om hun infrastructuur en data open te stellen voor ondernemende burgers en kmo’s om nieuwe oplossingen te ontwikkelen (‘zandbakomgeving’).”

Sharing is caring

Door ecosystemen in innovatieve groeisectoren te ontwikkelen wil de regering een vruchtbare samenwerking tussen verschillende domeinen en bedrijven verzekeren. In Vlaanderen hebben we enkele sterke niches binnen de innovatie- en technologiesector (zoals AI, IoT, biotech, drones), die met de juiste inzet van middelen verder ge(inter)nationaliseerd kunnen worden. Daarnaast benadrukt de regering het ‘open source’-karakter van de gebruikte data en infrastructuur. Open databeheer is een noodzakelijke vereiste voor de versnelde ontwikkeling van emerging technologies. Een aanpak die we ook bij Wisemen een warm hart toedragen. Sharing is caring.

“Om de Limburgse economie en innovatiestructuren extra zuurstof te geven, zal het Vlaams Gewest in 2020 een kapitaalverhoging van LRM doorvoeren van 100 miljoen euro. Met deze extra middelen kan de LRM binnen het kader van de beheersovereenkomst beloftevolle start-ups en scale-ups ondersteunen in hun verdere groei."

Limburg krijgt een vette kluif toegeworpen. Deze beslissing kadert in het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). Tijdens de vorige regering ontstond er nog commotie over de beloftes die gemaakt werden rond deze kapitaalverhoging van de Limburgse Reconversiemaatschappij. Kwatongen beweerden dat de beslissing politiek getint was, dat het geld uiteindelijk via investeringen her en der versast zou worden naar Brussel. De nieuwe Vlaamse regering bevestigt met dit akkoord de intentie om het extra kapitaal in Limburg te houden.

Veel aandacht voor AI

“Met het economisch- en innovatiebeleid nemen we het voortouw voor de transitie naar de digitale samenleving in Vlaanderen. Deze inspanningen moeten echter ondersteund worden en aangevuld worden door acties over alle beleidsdomeinen heen. Daarom stellen we een geïntegreerd plan op voor de verdere digitalisering in Vlaanderen en de valorisatie van artificiële intelligentie.”

Het akkoord breidt nadien flink uit over de ontwikkeling van artificiële intelligentie, een domein waar ook Wisemen resoluut op inzet.

Artificiële intelligentie (AI) bevindt zich in de kern van alle nieuwe slimme technologieën. Het zal de samenleving en de bedrijven radicaal anders doen functioneren. AI heeft het potentieel om significante productiviteitsverbeteringen te realiseren. Evenzeer zal de kwaliteit van het leven stijgen door de inzet van AI.“

Zo hoort u het ook eens van een ander. Met voldoende aandacht voor veiligheid en cybersecurity wil de regering projecten die gebruik maken van digitale technologieën bovendien slim en weerbaar maken.

“De integratie van digitale technologieën, zoals AI, in ons dagelijks leven en onze economieën biedt enorme opportuniteiten maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Via het beleidsplan cybersecurity, gericht op onderzoek, praktische toepassingen bij bedrijven en opleiding, willen we in Vlaanderen een weerbare digitale economie uitbouwen.”

Van slimme huizen tot slimme regio’s

Daarnaast heeft ze veel belangstelling voor smart cities en zgn. ‘Slimme Regio’s’.

“De Vlaamse overheid bouwt onze regio verder uit tot een Europese koploper op vlak van Slimme Regio’s. Vlaanderen zal lokale besturen maximaal ondersteunen om het beleid en implementaties rond slimme steden efficiënt en breed te verspreiden. Smart Flanders, het samenwerkingsverband van de Vlaamse overheid, vormt daarbij de basis van een gezamenlijke aanpak en kennisdeling.”

Een interessante tak in dit verhaal is het “City of Things”-project van VLAIO. Ziet het als een IoT-schaalvergroting van smart home tot smart city (en uiteindelijk ‘smart region’). Met meerdere miljoeneninvesteringen wil Vlaanderen een koppositie bemachtigen in de knowhow rond het ‘slimmer’ maken van de openbare ruimte. Denk aan sensoren in vuilnisbakken, waterleidingen, parkeerplaatsen en zelfs verwarmingsketels van inwoners, om alles met het internet te verbinden. Opnieuw met als doel de gewonnen data te delen voor ontwikkeling en zandbakomgevingen te creëren.

Wat nog?

Verder gaat het akkoord in op ontwikkelingen zoals e-commerce voor lokale ondernemingen, e-government en de digitalisering van administratieve diensten, een gebiedsdekkend 5G-netwerk en meer. Technologieën die ook Wisemen volop wil toepassen op projecten van kleine en grote schaal.

Besluiten doen we met een hoopgevende ambitie om digitaal ondernemerschap te stimuleren.

“Vlaanderen moet de wereldreferentie zijn voor een aantal innovatieve technologieën en sectoren en moet een voortrekker zijn in het digitaal ondernemerschap. We maken van Vlaanderen dé proeftuin voor ondernemingen en burgers die de digitale toepassingen van de toekomst willen proeven.”

We hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Thomas Beerten
Thomas Beerten, Wiseman
Android-tovenaar, marketinggoeroe, rock-’n-roll-gitarist, portretfotograaf, film buff… is er een ambacht die deze Homo Universalis niet beheerst? Volgens Thomas alvast niet. Hij komt dan ook gegarandeerd met de meest inventieve en creatieve oplossing voor elk probleem.

Talk
to a
wiseman

Learn more?

There is no better way than to date.
We learn more about you. You learn more about us.
No strings attached.
Contacteer ons
Of plan meteen een kennismakingsgesprek in
(Geheel vrijblijvend)
Liever gecontacteerd worden?