De impact van rijst op een business model - Wisemen

Wisemen Tech Days

De impact van rijst op een business model

Glenn Gielens
Glenn Gielens
30 Oct 2019 ·4 min
Tech Days Header

Afgelopen donderdag (24/10/2019) werd de rode loper letterlijk uitgerold. Een vijftiental Limburgse ondernemers namen plaats in onze woonkamer. De orde van de dag: croissants, huisgemaakte thee, maar voornamelijk: een inspiratiesessie over nieuwe technologieën. Op de agenda:

  1. Changing customer expectations
  2. What's all the fuzz about?
  3. Emerging Technologies: Conversational Experiences, Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, Internet of Things, Augmented/Virtual Reality
  4. Hoe pak je innovatie vast?

Geen zware theoretische uiteenzettingen, geen dure woorden, maar enkele pragmatische inzichten in de rol van digitaal naar klanten toe: dat is de insteek. Een digitaal huiskamerconcert, zo je wil.

In deze blog gaan we niet dieper in op één of meerdere van de 5 opgesomde agendapunten. Enerzijds vanwege een verhoogd 'spoiler-alert' gehalte: er staat een tweede sessie gepland op 7 november om iedereen een plaatsje te geven (wees welgekomen). Dat relatief hoge aantal inschrijvingen impliceert wat mij betreft overigens hoe actueel het onderwerp is. Dat vermoeden werd ook expliciet bevestigd, toen by show of hands de vraag gesteld werd wie al met één van deze so called emerging technologieën bezig was (3/15) en wie, tevens by show of hands vindt dat digitaal hun concurrentiepositie kan verbeteren (15/15). Anderzijds is het interessanter om één van de 184 slides toe te lichten.

Hoe komt het namelijk, dat de impact van digitale transformatie onderschat wordt? Hoe komt het dat we steevast denken: dat zal nog wel een jaar of 7 duren? Een actueel voorbeeld: wanneer zullen voice assistants de huiskamer verlaten, en ook de figuurlijke volumeknop binnen een bedrijfscontext regelen? Lijkt toekomstmuziek, ware het niet dat Colruyt daags voor de inspiratiesessie, 23/10/19, bekend maakte dat boodschappenlijstjes voortaan via spraak genoteerd kunnen worden (*).

De impact van technologie wordt onderschat vanwege de manier waarop ons brein werkt. Ter illustratie hiervan een stukje mathematische geschiedenis (**), over een Indiase koning en een schaakbord. De uitvinder van het schaakbord vroeg als bedankje voor deze ontspannende innovatie 'slechts' 1 rijstkorrel op het eerste veld, 2 korrels op het tweede veld, 4 korrels op het derde en 8 op het vierde. Hoeveel korrels zijn dat op het laatste veld? Hoeveel is met andere woorden 2 tot de 64e? In tegenstelling tot wiskundige basisbewerkingen als product, quotiënt, som en verschil (flashbackmomentje naar 't Sint Jan Berchmanscollege in Mol, parel van de Kempen) kunnen we het resultaat van machtsverheffing en exponenten moeilijker vatten. Het antwoord is overigens meer dan 18 triljoen, een getal met 20 cijfers, ofte enkele malen de wereldproductie aan rijstkorrels.

De Wet van Moore (***) stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Anders gezegd: de rekenkracht van chips verdubbelt elke twee jaar (exponentieel). Dat verklaart waarom Artificial Intelligence pas nu doorbreekt terwijl de algoritmes een halve eeuw geleden reeds op papier stonden. De PK's ontbraken. Leuk weetje: de laatste chips van Intel zijn goed voor 10 triljoen calculaties per seconde. Ter illustratie: mocht je een bierviltje hebben voor elke calculatie en je stapelt die op, geraak je tot de maan en terug. Twee keer.

"Emerging technologies zijn niet disruptief - maar exponentieel"

Emerging technologies zijn niet disruptief, maar exponentieel. De impact ervan op de samenleving, op mens en organisatie: die kan mogelijks disruptief genoemd worden.

Zonder doemscenario's te prediken, is het tijd voor een verhoogde sense of urgency. 7 november (10u-12u) nog een plaatsje in de agenda? Van harte welkom voor croissants, huisgemaakte thee maar voornamelijk: een inspiratiesessie over nieuwe technologieën. Tot dan!

Glenn Gielens
Glenn Gielens, Wiseman
Sterk geïnteresseerd in de positieve impact van innovatieve technologie op mensen en disruptieve business modellen. En in lekker eten. Trotse papa van Cas en Vic!

Talk
to a
wiseman

Learn more?

There is no better way than to date.
We learn more about you. You learn more about us.
No strings attached.
Contacteer ons
Of plan meteen een kennismakingsgesprek in
(Geheel vrijblijvend)
Liever gecontacteerd worden?